Kush jemi ne

Klubi Karrierës | Kuvendi i Arbërit

Klubi i Karrierës, i mbështetur nga programi "After School Support for Teens" i financuar nga USAID, dhe Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA), zyrtarisht u formua në datën 30 shtator 2019 dhe është i udhëhequr nga një prof. dhe i përbërë nga 12 anëtarë të cilët janë nxënës të gjimnazit "Kuvendi i Arbërit".


Çfarë bëjnë?

Klubi i Karrierës që nga data e hapjes zyrtare qëndron në dizpozicion për nxënësit e Gjimnazit të komunës së Ferizajit që ata ti parashtrojnë pengesat dhe problemet rreth zgjedhjes në karrierë, pra ky klub ofron: këshillim, informim, mbështetje si dhe praktika pune.


Aktivitetet

Disa nga aktivitetet e përhershme që Klubi i Karrierës zhvillon janë: Sesione informuese me persona të suksesshëm, praktika pune në biznese të degëve të ndryshme, Workshope, si dhe shumë aktivitete që përfshijnë zhvillim profesional.

Themeluesit e Klubit

EmriKlasaAktiv ngaKujdestari i klases