Fitues të "SFIDA E DIZAJNIT 2020" - VIDEO E PROFESIONEVE


Panelet e vlerësimit që përbëheshin nga përfaqësues të USAID, MASHT, MZHE, BONEVET, SmartBits, TOKA, IPKO Foundation, Universiteti i Prishtinës, Cacttus Education, dhe ekipit të Programit ASSET vendosën për të shpërblyer punën tonë me VEND TË PARË. Për t'i parë zyrtarisht rezultatet e shpallura nga ASST vazhdoni në këtë link: Fituesit e "Sfida e Dizajnit 2020

Linku për të parë videon tonë: https://www.youtube.com/watch?v=5KpwSpcGOr4&t=1s


Rekomandime gjatë Karantinës

Të qëndrosh vetëm në shtëpi nuk është gjë e lehtë por megjithatë ka shumë gjëra produktive që mund të bëni gjatë ditës.

Gjatë kësaj situate Klubi i Karrierës ka menduar disa propozime:

- Disa rekomandime për libra dhe filma që ja vlejnë të shiqohen dhe lexohen.

- Disa rekomandime për aplikacione të ndryshme, dokumentarë, youtubers, dhe google apps që kanë qëllim edukativo-arsimor dhe sidomos për bazë kanë mësimin online.

Rrini në shtëpi, kaloni kohë produktive, së bashku do të i’a dalim! Të bashkangjitur keni flyera dhe linqe për rekomandimet nga secila fushë!


12 Anëtarë

1 Vit punë

4 Praktika

Mendimi i bashkëpunëtorëve për klubin


Nga Blogu ynë