Aktivitetet

Sesionet Informuese

Sesione me profesionistë të ndryshëm

Informohu me shume

Sfida e Dizajnit 2020

Krijimi i videove të karrierës

Informohu me shume

Testi Maturës

Trajnimi për mendim kritik, të lexuarit kritik dhe të sfiduarit e mendimeve.

Informohu me shume

Turnament i Debatit

Turnament i Debatit të Formatit Britanez

Informohu me shume

Trajnime për debat

Trajnimi për mendim kritik, të lexuarit kritik dhe të sfiduarit e mendimeve.

Informohu me shume

Hartëzimi i Komunitetit nga të Rinjtë

Një mënyrë e mbledhjes së të dhënave nga të rinjtë për vendet ku mund të shkojnë, gjërat që mund t’i bëjnë dhe mundësitë që janë për ata dhe familjet e tyre ne vendin ku jetojnë.

Informohu me shume

Trajnime per Busulla

Portal zyrtar nga MASHT per Edukim në Karrierë

Informohu më shumë